Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.mastzkonopi.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@mastzkonopi.cz
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.

3. Po písemném oznámení o zjištěných vadách zaslaném elektronicky zašle kupující stejné údaje spolu s reklamovaným zbožím a kopii faktury ke zboží, jehož vady jsou reklamovány doporučeně (nikdy ne na dobírku!) na adresu: mastzkonopi.cz, Ing. Michal Koch, Vrbiny 764, 735 43 Albrechtice.

3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění:

4. V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

5. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Délka záruky

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 2 roky.

Jak reklamovat

Zboží pečlivě zabalte a spolu s kopií faktury a zprávy s popisem problému a případného návrhu řešení zašlete doporučeně (nikdy ne na dobírku!) na adresu: mastzkonopi.cz, Ing. Michal Koch, Vrbiny 764, 735 43 Albrechtice.

Pro předejití případným komplikacím a nedorozuměním nám vždy nejprve napište na email info@mastzkonopi.cz.